Umane

Opplag: 90

Størrelse: 65 x49cm

Kategori

Beskrivelse

Litografiet viser et Nautilus-skjell på havets bunn. Umane er Lakota Nation (Sioux) sitt navn på Det Liv og Den Energi som finnes i alt fra småstein til Skjell. Litografiet ble ferdig i 2009.