Totemsøyle

Opplag: /45

Størrelse: 40x13cm

Kategori

Beskrivelse

Motivet viser en Søyle med forskjellige Universelle Symboler…