Scarlet

Opplag: /120

Størrelse: 54x38cm

Kategori

Beskrivelse

Motivet er en Valmue fra Italia,og tittelen henspeiler på fargen Skarlagensrød-med de assosiasjoner det vekker…