Morpho Menelaus

kr 1,200

Opplag: /25

Størrelse: 30x23cm

Kategori

Beskrivelse

Tittelen viser den Tropiske Sommerfuglen Morpho Menelaus og er en direkte inspirasjon fra Gert Nygårshaugs fantastiske

bok Mengele Zoo.