Drageblodstre

Opplag: 150

Størrelse: 48x29cm

Kategori

Beskrivelse

Motivet viser et Drageblodstre fra Tenerife som sies å være over 4000år gammelt.