Aurora

Opplag: /40

Størrelse: 37x48cm

Kategori

Beskrivelse

Motivet er et slags gammelt Etrurialandskap (Toscana) med den Egyptiske Guden Thoth svevende over.