Pelekas

Litography

by Øyvind Myhre

Den fulle tittelen er: Skriket fra Pelekas. Motivet er et Oliventre fra området Pelekas på Korfu i Hellas; et område jeg besøkte en del ganger på 70/80-tallet. Litografien består av 6 Farger,og er et arbeid fra 2012.

Kr 3,600

Øyvind Myhre

Hei, og velkommen til min billedverden! Den består av mine interesser og opplevelser gjengitt som Akvareller-Litografier-og Oljemalerier,men også som en kategori jeg kaller Olje & Alkymi.

Tittelen henspeiler på bruken av både olje og metaller,men også motiv med et snev av mystikk og magi,og handler om alt fra Vikingenes begrep Gjof (X) ,via Fønix-myten,den egyptiske guden Thoht, begrepet Hieros Gamos, Akha-mytologi, I-Ching, Buddhistisk visdom og videre.

Særlig begrepet Hieros Gamos ; Gammelgresk og betyr Det hellige ekteskap mellom Himmel og Jord : Himmelen-Det Maskuline-Givende, som møter Jorden – Det Feminine-Mottagende og det liv som oppstår mellom det møtet. Det gjelder også møtet mellom Lys og Mørke og ikke minst det som skjer mellom Fargenes komplementære møte.

Ønsket er å få til et bilde som for noen kanskje kan løfte og forvandle øyeblikket slik vin i sjelens perspektiv kan forvandle en jordbundet og vegetativ tilværelse til bevinget ånd.

Eller som Leonard Cohen skrev : There’s a Crack in Everything, that’s how the Light gets in…